Dưới đây là những bức ảnh được bầu chọn đẹp nhất và có thể tiếp tục tăng thêm cho đến cuối cuộc thi "nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2016" do National Geographic tổ chức.

Anh-dl-dep2016-1.jpg
1 - Blizzard In The Mountains, Switzerland

Anh-dl-dep2016-2.jpg
2 - Jonas Blizzard And The Flatiron Building, New York, United States

Anh-dl-dep2016-3.jpg
3 - Beast, South Dakota, United States
 
Anh-dl-dep2016-4.jpg
4 - Golden Sunrise, Tuscany, Italy

Anh-dl-dep2016-5.jpg
5 - Wherever You Go, I Will Follow You, Japan

Anh-dl-dep2016-6.jpg
6 - Trollstigen, Norway

Anh-dl-dep2016-7.jpg
7 - Mystic Shed, Finland

Anh-dl-dep2016-8.jpg
8 - Namibian Desert, Namibia

Anh-dl-dep2016-9.jpg
9 - Terraces Village In The Mist, China

Anh-dl-dep2016-10.jpg
10 - Misty At Cemoro Lawang, Indonesia

Anh-dl-dep2016-11.jpg
11 - Havanna, Cuba

Anh-dl-dep2016-12.jpg
12 - Family Ties, Japan

Anh-dl-dep2016-13.jpg
13 - Childhood, China
 
Anh-dl-dep2016-14.jpg
14 - Blue Heaven, Japan

Anh-dl-dep2016-15.jpg
15 - Fascination, Japan

Anh-dl-dep2016-16.jpg
16 - Ballet Dancer, Japan

Anh-dl-dep2016-17.jpg
17 - Selfie Taken With A Drone, New Hampshire, United States

Anh-dl-dep2016-18.jpg
18 - Farming The Sea

Anh-dl-dep2016-19.jpg
19 - Children With Painted Face, Ethiopia

Anh-dl-dep2016-20.jpg
20 - Lombard Street, San Francisco, United States

Anh-dl-dep2016-21.jpg
21 - Sunrise Over Bagan, Myanmar

Anh-dl-dep2016-22.jpg
22 - The Spaceship, Antarctica

Anh-dl-dep2016-23.jpg
23 - I Am Not Superman, Indonesia
T.L (National Geographic)
Theo Congluan.vn