Năm 2017, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay Quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội, Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai đã giải ngân cho 34 hộ vay vốn để phát triển SX với số tiền gần 9 tỷ đồng, tập trung các mô hình gà đẻ trứng, vịt đẻ, nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả…

H5.jpg
Kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tại trang trại gà hộ ông Nguyễn Văn Tường ở xã Cấn Hữu

 
Nhờ có vốn vay từ quỹ với mức phí quản lý thấp 0,5%/tháng, chu kỳ vay 24 tháng và được cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông thường xuyên hướng dẫn cách chăm sóc quản lý đàn vật nuôi, cây trồng nên không có hộ nào để xảy ra dịch bệnh.
 
Các hộ đều nộp phí và gốc đúng thời hạn, không có hộ nợ quá hạn, không có hộ nợ xấu. Hiện tại dư nợ cho vay vốn Quỹ Khuyến nông Quốc Oai lên tới 12 tỷ đồng với số hộ vay là 50 hộ.
 
Ngoài nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, năm 2017 để đẩy mạnh việc phát triển cơ giới hóa vào SX, Quỹ Khuyến nông huyện Quốc Oai đã giải ngân cho 3 hộ có nhu cầu vay vốn mua máy làm đất, máy gặt công suất lớn của hãng Kubota với số tiền 1,1 tỷ đồng. Các hộ vay vốn được thành phố hỗ trợ 100% phí quản lý, thời gian vay vốn là 36 tháng với mức lãi suất 0%.
 
Thông qua nguồn vốn vay Quỹ Khuyến nông với mức phí quản lý thấp, có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật đã giúp nhiều chủ trang trại yên tâm, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tăng hiệu quả kinh tế...
Theo Nông nghiệp