Tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2017 và phương hướng năm 2018 mới đây, ông Lê Văn Hoàng – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An khẳng định: 

H4-1.jpg
 Long An nỗ lực đưa nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững trong năm 2018

Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích chăn nuôi theo mô hình trang trại, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi để giảm chi phí, đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Lĩnh vực thủy sản đẩy mạnh áp dụng các mô hình thâm canh, công nghệ cao theo quy mô công nghiệp.
 
Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi các diện tích đất sản xuất không hiệu quả sang cây trồng khác nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một diện tích đất, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng GAP để tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn VSATTP.
 
Chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, ngành nông nghiệp cần tiếp tục tăng cường công tác khuyến nông, đưa ứng dụng NNCNC vào sản xuất. Đặc biệt, cần làm tốt việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, hướng tới chủ động trong sản xuất và tiêu thụ, đưa nông nghiệp Long An phát triển nhanh và bền vững.
 
Trong năm 2017, sản xuất toàn ngành nông nghiệp Long An tăng trưởng 1,19 (cùng kỳ 2016 đạt 0,75%), trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng 0,97%, lâm nghiệp tăng 3,14% và thủy sản tăng 4,21%./.
Theo Nông nghiệp