Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tổ chức Đại hội II Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ VIệt Nam (Nhiệm kỳ 2018 – 2022).
hinh-1-1.jpg
  Quang cảnh buổi Đại hội
 
Tại Đại hội, ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2012 – 2018, trong bối cảnh mới được thành lập và hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo năng động, tâm huyết và tinh thần tự nguyện mà Hiệp hội đã triển khai thực hiện được nhiều hoạt động hiệu quả, có tính nền tảng quan trọng cho sự phát triển NNHC Việt Nam.

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Hiệp hội tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích trong nhiệm kỳ qua và sự đoàn kết của tập thể BCH, Thường trực và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, trong một cơ chế thống nhất.

Hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2022 có ít nhất 30% số tỉnh thành trong cả nước thành lập tổ chức Hội Nông nghiệp hữu cơ; tập hợp, thu hút hội viên tham gia Hiệp hội để mỗi năm tăng ít nhất 10% hội viên mới. Song song, Hiệp hội phấn đấu tư vấn và phối hợp xây dựng được ít nhất 15 mô hình tiêu biểu về sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm NNHC theo chuổi giá trị trên cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, lợi ích của NNHC với nhận thức “Sản xuất Nông nghiệp hữu cơ là vì tương lai thế hệ mai sau… làm Nông nghiệp hữu cơ là cho 90 triệu nông dân Việt Nam”
hinh-1-2.jpg
Thứ trưởng Trần Thanh Nam tặng hoa Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
hinh-1-3.jpg
 Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khóa II, ông Hà Phúc Mịch tái cử giữ chức Chủ tịch BCH Hiệp hội
 
Theo Nông Nghiệp