Sở NN-PTNT, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.
5-1-1.jpg

Theo đó, Sở NN-PTNT sẽ cùng với các đơn vị trên xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật cũng như vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; Phối hợp hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; nhất là sản xuất, kinh doanh theo chuỗi...Theo Nông Nghiệp