Sở NN-PTNT Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao, với diện tích 300ha, tập trung chủ yếu tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.

a.jpg
Sầu riêng đặc sản được trồng ở Đạ Huoai

Bên cạnh huy động kinh phí của nhân dân đóng góp, sẽ ưu tiên bố trí ngân sách thông qua các chương trình, đề án, dự án như: Đề án Hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ phục vụ chương trình phát triển nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Đề án phát triển đường giao thông nông thôn theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 để xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng cứng hóa 1,14km đường giao thông nội đồng; đào giếng, ao hồ, bố trí đường ống dẫn nước tưới để các hộ dân có đủ nước tưới cho sầu riêng; bổ sung hệ thống điện lưới để đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng của nông dân trên địa bàn…

Qua đó giúp bà con nông dân có điều kiện thuận lợi để trồng trọt, sản xuất sầu riêng theo hướng cây trồng đặc sản, áp dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ, phát huy thương hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai”, nhằm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế địa phương.
Theo Nông nghiệp