H12-1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lâm Quang Thi vừa phê duyệt đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) tại An Giang”.

Đề tài do Th.S Lê Văn Lễnh, Đại học An Giang làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 30 tháng. Tổng dự toán kinh phí thực hiện trên 825 triệu đồng.
 
Mục tiêu nhằm cung cấp cơ sở khoa học góp phần xây dựng quy trình SX giống và mô hình nuôi thương phẩm cá trèn bầu nhằm chủ động con giống cho người nuôi, đa dạng hóa loài cá nuôi bản địa và phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tiến đến bảo tồn và phát triển nguồn gen cá trèn bầu.


Theo Nông nghiệp