Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước, 30% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại.

2.jpg
 
 Các ngân hàng ồ ạt tuyển dụng lao động; Ảnh: Ngọc Thạch

46% tổ chức tín dụng đã tuyển thêm lao động trước đó và 62% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý 3. Dự kiến cuối năm 2018, 70% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ tăng số lao động so với năm 2017, 23% tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên và 7% sẽ cắt giảm lực lượng lao động.

Vietcombank hiện tuyển gần 400 cán bộ có kinh nghiệm và chưa kinh nghiệm cho các tỉnh thành, vị trí làm việc gồm kế toán, giao dịch viên, quản lý nợ, cán bộ khách hàng, cán bộ ngân quỹ, tin học...

Theo Thanh Niên