Nửa đầu tháng 8, NHNN đã sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của hai nhà băng này.

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)ban hành Quyết định số 1624/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam lần lượt vào ngày 3/8 và 10/8.

Vốn điều lệ của TPBank tăng lên 6.718,42 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ 87.631.575 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phần trên được phân phối với giá 25.000 đồng/cổ phần, giúp ngân hàng này thu được 2.190,8 tỷ đồng.

Đợt tăng vốn của Techcombank lại đến từ hoạt động phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ phát hành 200%, vốn điều lệ của nhà băng này gấp 3 lần lên 34.965,9 tỷ đồng. Mức vốn mới được NHNN chấp thuận sửa đổi nội dung tại ĐIều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng.

Theo Người Đồng Hành