Ngày 9/7, Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị bãi bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến vào 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở hai quận trung tâm thành phố.

h9.jpg
Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị bãi bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến ở 4 trường tiểu học: Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ, Trần Cao Vân và THCS Trưng Vương.
 
Cụ thể, từ năm 2013, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã ban hành Nghị quyết 53, trong đó có nội dung: Để đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT; đảm bảo học sinh tiểu học của Thành phố được học 2 buổi/ngày tại trường. Đồng thời căn cứ điều kiện cơ sở vật chất hiện có của các trường học.
 
Trước mắt từ năm 2014-2015, các trường TH Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu), Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) và trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh có hộ khẩu nhưng không thường trú tại địa bàn tuyển sinh của trường. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tuyển sinh theo đúng quy định. Trường hợp sai phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc.
 
Trước kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 12/7 tới, Thường trực HĐND thành phố đã có tờ trình đề nghị xem xét, bãi bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến ở 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở hai quận trung tâm của thành phố nêu trên.
 
Theo Tờ trình của Thường trực HĐND TP, việc thực hiện Nghị quyết 53 của HĐND TP khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 quy định không tuyển sinh trái tuyến tại 5 trường nêu trên trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện giảm quá tải học sinh, đảm bảo mục tiêu dạy 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học.
 
Tuy nhiên, hiện nay một số trường được đầu tư xây dựng cơ sở mới (như Trường TH Trần Cao Vân ở quận Thanh Khê), số lượng học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của 5 trường này giảm dẫn đến tình trạng một số trường thừa phòng học trong khi các trường khác trên địa bàn quận lại quá tải học sinh.
 
Trước thực trạng nêu trên, UBND các quận Hải Châu và Thanh Khê đã kiến nghị thường trực HĐND TP xem xét bãi bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến theo nghị quyết số 53 của HĐND TP để UBND các quận điều tiết tuyển sinh hằng năm ở các trường trên địa bàn phù hợp với quy mô, điều kiện cơ sở vật chất của từng trường.
 
Do vậy, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị xem xét bãi bỏ nội dung nêu trên của Nghị quyết số 53 của HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 này. Đồng thời, giao UBND TP chỉ đạo các quận, huyện thực hiện việc điều tiết tuyển sinh trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày đối với bậc tiểu học và sĩ số học sinh/ lớp theo quy định.
 

Theo Dân Trí