Ông Hải cho rằng việc của doanh nghiệp (DN) là phải chinh phục được người tiêu dùng chứ không chỉ kêu gọi ưu tiên, tiến tới không nhất thiết phải ưu tiên mà phải chinh phục. Nếu sản phẩm của DN không tốt thì không thể ưu tiên được.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư cuộc vận động, cho biết các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, khu đô thị, hội chợ, triển lãm... đã giúp người tiêu dùng trên cả nước được tiếp cận trực tiếp thương hiệu VN. Tuy nhiên, thực tiễn còn nhiều vấn đề bất cập và hạn chế cần rút kinh nghiệm từ phía cơ quan quản lý nhà nước, DN cũng như người tiêu dùng để cuộc vận động thực sự có hiệu quả.

21.jpg


Theo Thanh Niên