Bản cập nhật Fall Creators Update của Windows 10 cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các dữ liệu tải về và tải lên trong Windows Update, cho phép bạn chủ động hơn trong việc thiết lập giới hạn băng thông.

h9ok-1.jpg
Khá nhiều tính năng trong Fall Creators Update đã được triển khai đến Windows 10

Ứng dụng Settings cũng cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về bản cập nhật trong nền của Windows Update và theo dõi số lượng dữ liệu mà Windows Update đã tải xuống và tải lên.

Giới hạn băng thông tải về của Windows Update

Để tìm thiết lập này, bạn hãy vào Settings > Update & Security > Windows Update, nhấp vào Advanced Options trong phần Update Settings. Nhấp vào liên kết Advanced options, sau đó chọn Delivery Optimization trên trang Advanced options.

h10ok.png
Nhấn vào liên kết Advanced options của mục Windows Update

Kích hoạt “Limit how much bandwidth is used for downloading updates in the background” và kéo thanh trượt để đặt giới hạn theo tỷ lệ phần trăm tổng băng thông có sẵn.

Với lựa chọn này, Windows Update sẽ không sử dụng tất cả băng thông của bạn theo mặc định. Thay vào, Windows Update cố gắng tự động tối ưu hóa lượng băng thông mà nó sử dụng. Tuy nhiên, tùy chọn này cho phép bạn đảm bảo Windows Update không vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định dành cho băng thông có sẵn.

Giới hạn băng thông tải lên của Windows Update

Windows Update thường tải lên bản sao của bản cập nhật cho các máy tính cá nhân, máy tính trên mạng cục bộ hoặc internet tùy thuộc vào những gì bạn chọn trên màn hình “Delivery Optimization”.

Thanh trượt ở đây cho phép bạn chọn băng thông được sử dụng để tải các bản cập nhật cho máy tính cũng như thiết lập giới hạn tải lên hằng tháng và số lượng dữ liệu tối đa mà máy tính tải lên.

h11ok.png
Bạn có thể thay đổi các giới hạn tải lên thông qua các lựa chọn tương ứng

Để tiết kiệm băng thông dữ liệu trong mạng nội bộ, theo kinh nghiệm bạn nên chọn “PCs on my local network” để máy tính của bạn chia sẻ dữ liệu đã tải xuống, tăng tốc cập nhật và tiết kiệm băng thông tải xuống.

Xem bao nhiêu dữ liệu đã tải về và tải lên

Để xem thêm thông tin về lượng dữ liệu mà Windows Update đã tải về và tải lên hãy nhấp vào liên kết “Activity monitor” trên trang Delivery Optimization.

Trang này cho bạn thấy số liệu thống kê dữ liệu tải xuống và tải lên, bao gồm số lượng dữ liệu đã tải xuống ở chế độ nền và tốc độ tải xuống trung bình. Bạn cũng có thể thấy số lượng dữ liệu tải xuống từ Microsoft, từ máy tính trên mạng nội bộ và trên internet.

h12ok.png
Fall Creators Update cũng cho phép quản lý lượng dữ liệu tải về

Điều này bao gồm bản cập nhật Windows Update, cập nhật ứng dụng trong Store và thậm chí cập nhật cho các sản phẩm khác của Microsoft trên hệ thống.

Cuộn xuống và bạn cũng có thể thấy số lượng dữ liệu Windows Update đã tải lên cho cả máy tính trên internet cũng như mạng nội bộ.
Theo Thanh Niên