photo1521689134732-1521689134732422504702-1.jpg

UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo quận 2 phân loại quỹ đất trên địa bàn, đặc biệt là đất công sản, tránh để sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, bị chiếm dụng.

Theo đó, Thành phố yêu cầu chính quyền quận cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi các hình thức kinh doanh từ hộ cá thể lên doanh nghiệp; rà soát kỹ những vấn đề còn tồn đọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan công tác quy hoạch đô thị, xây dựng không phép, sai phép và phù hợp thực tế; đảm bảo quy hoạch về phòng cháy chữa cháy.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quận cần quan tâm ngay từ đầu năm, đặc biệt là tiến độ giải ngân, không để tình trạng giải ngân 0%.

Về cải cách hành chính, quận cần ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2 tăng cường giám sát, khảo sát sự hài lòng của người dân, trách nhiệm người đứng đầu, việc thực thi nhiệm vụ của cấp dưới.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thuộc diện nhà nước quản lý đối với phần đất có diện tích và hình thế nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố.Theo CafeF