Các tổ hợp dự án lớn trên địa bàn Hà Nội đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến tại thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với TP Hà Nội vừa qua.
Thu_tuong_FZUX.jpg
Thủ tướng đã có ý kiến về các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội

Trong các nội dung tại thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, đề cập về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT và DL khẩn trương xác định nội dung và quy mô đầu tư Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.

Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội khu vực huyện Đông Anh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017, làm cơ sở để UBND TP Hà Nội triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng có liên quan.

Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ (quận Ba Đình), dự án Khu đô thị tại Mễ Trì và dự án khu đô thị Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12/4/2017, để báo cáo Bộ Chính trị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 128 ngày 14/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm báo cáo phương án lên Thủ tướng Chính phủ.


 
Theo Tiền Phong