Thành phố sẽ điều chỉnh chính sách cho vay vốn và hỗ trợ lãi vay ưu đãi kích cầu cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân trên địa bàn thành phố.
 
105326baoxaydung_4-1.jpg
 
UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, kịp thời đề xuất UBND thành phố giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án.

Liên đoàn Lao động thành phố được giao khảo sát, nắm bắt nhu cầu chỗ ở, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí của công nhân tại 3 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố để đề xuất các chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, xã hội phục vụ cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn.

UBND TP.HCM sẽ điều chỉnh Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời điều chỉnh chính sách cho vay vốn và hỗ trợ lãi vay ưu đãi kích cầu cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân trên địa bàn thành phố.

Theo Ban quản lý Khu chế xuất – Khu Công nghiệp, TP.HCM là nơi có số lượng người lao động nhập cư vào hàng đông nhất cả nước (khoảng 1,2 triệu người), trong đó 245.000 người hiện đang là công nhân tại các KCN - KCX có nhu cầu về nhà ở.

Dự kiến đến năm 2020, thành phố sẽ có thêm 1,2 triệu m2 nhà ở được xây dựng, đáp ứng khoảng 200.000 chỗ ở cho người lao động, cụ thể là công nhân đang làm việc tại các KCN – KCX của thành phố.
 
Theo Bizlive