HoREA kiến nghị Thành phố vẫn cho triển khai làm nhà thương mại diện tích từ 25m2 vì nhu cầu thị trường rất lớn.
 
thiet-ke-noi-that-cao-cap-1-1-1.jpg
HoREA kiến nghị TP.HCM cho làm nhà thương mại từ 25m2 ở các quận, huyện vùng ven.

Ngay sau văn bản của TP.HCM ngày 11/9/2017 gửi Bộ Xây dựng, trong đó kiến nghị không cho thực hiện nhà thương mại diện tích tối thiểu 25m2 vì lo ngại hình thành “nhà ổ chuột” trên cao, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có văn bản ngày 12/7/2017 kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc này.

Cụ thể, HoREA cho biết Luật Nhà ở 2014 đã giao thẩm quyền cho Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại, nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Đối với TP.HCM, nhu cầu căn hộ chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nhỏ có 1 - 2 phòng ngủ, có giá bán vừa túi tiền của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, sinh viên, công nhân lao động và người nhập cư là rất lớn, cần phải được giải quyết thật thỏa đáng để đảm bảo ổn định an cư cho người dân và thực hiện thành công chương trình đột phá thứ 7 "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị" đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thông qua.

Theo đó, Hiệp hội kiến nghị 4 nội dung. Thứ nhất, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành "Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN...về Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" và "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN" để thay thế "Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" và "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD", trong đó, có quy định về tiêu chuẩn thiết kế căn hộ chung cư nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

Kiến nghị Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM cho phép căn hộ chung cư nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu 25 m2 sàn, nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiệp hội kiến nghị xem xét cho phép tỷ lệ căn hộ nhỏ có diện tích từ 25 m2 sàn đến dưới 45 m2 sàn không vượt quá 25-30% tổng số căn hộ của chung cư.

Đối với TP.HCM, Hiệp hội kiến nghị có thể cho phép xây dựng loại căn hộ nhỏ có diện tích từ 25 m2 sàn đến dưới 45 m2 sàn tại các quận ven và các huyện ngoại thành thì phù hợp hơn.

 
Theo Bizlive