Hotline: ‎0902 793 966
Thứ tư, ngày 27/03/2019
Thứ tư, ngày 06/06/2018 | 09:14 GMT+7

Bất ngờ với phương tiện vận tải trong tương lai

Những bước đột phá to lớn của khoa học đã mang lại nhiều cải tiến, đặc biệt đối với ngành giao thông. Nhiều thí nghiệm về các phương tiện thông minh đã được thực hiện và hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả đáng kinh ngạc.

Trên đây là cái nhìn tổng quan về một số sáng kiến nổi bật sẽ tạo nên sự thay đổi trong ngành công nghiệp quan trọng này.
go top