Hotline: ‎0902 793 966
Thứ hai, ngày 18/02/2019
Thứ năm, ngày 20/10/2016 | 03:41 GMT+7

Bạn đang di chuyển nhanh cỡ nào?

Bạn đang di chuyển nhanh cỡ nào? Có vẻ đây là một câu hỏi dễ. Câu trả lời đầu tiên có thể là: “Tôi đâu có di chuyển”. Rồi rất nhanh sau đó, bạn nhận ra chuyển động của trái đất cũng tính. Vậy là có câu trả lời thứ hai: “30km/s vòng quanh mặt trời”. Nhưng rồi bạn nhận ra rằng mặt trời di chuyển vòng quanh dải Ngân hà và Ngân hà lại di chuyển trong thiên hà khu vực. Thiên hà khu vực di chuyển trong Virgo Cluster... Vậy bạn di chuyển nhanh cỡ nào???


Nguồn Ted
go top