Hotline: ‎0902 793 966
Thứ tư, ngày 27/03/2019
Thứ tư, ngày 06/06/2018 | 09:19 GMT+7

Túi ni lông có thể ăn được?

Người ta thường không cảm thấy gì cho tới khi chuyện đó xảy ra với chính họ...
Bạn có muốn ăn thử món cơm cuộn này không?
go top