Hotline: ‎0902 793 966
Thứ sáu, ngày 16/11/2018

Tên gọi các môn điền kinh

Điền kinh là một tập hợp các môn thể thao cạnh tranh bao gồm đi bộ, chạy các cự ly, nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném đĩa, ném búa, đẩy tạ và nhiều môn phối hợp khác...Sau đây là tên gọi và ảnh minh ...

go top