Hotline: ‎0902 793 966
Thứ hai, ngày 18/02/2019
  • Ngành gỗ và bài toán nguyên liệu

    Ngành gỗ và bài toán nguyên liệu

    Với các FTA có hiệu lực từ năm 2018, ngành gỗ sẽ bước vào một giai đoạn mới với nhiều triển vọng tăng trưởng xuất khẩu (XK). Cùng với cơ hội này, thách thức trong nguồn cung nguyên liệu cũng tăng lên không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng và nguồn gốc hợp pháp của gỗ.

  • Gạo xuất khẩu được giá

    Gạo xuất khẩu được giá

    Không chỉ tăng cả về lượng và trị giá, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng dần qua các tháng và duy trì ở mức cao từ tháng 6 cho đến nay.

go top