Hotline: ‎0902 793 966
Thứ ba, ngày 19/02/2019
  • "Choáng" với con số gần nửa tỷ USD nhập thịt trâu, bò! (1)

    Trong nông nghiệp, chăn nuôi... yếu thế nhất vì gần như là ngành duy nhất vẫn đang nhập siêu, đặc biệt là mảng gia súc lớn. Mỗi năm, nước ta chi ra hơn 1 tỷ USD nhập khẩu thịt, trong đó riêng nhập trâu, bò đã suýt soát nửa tỷ USD.

  • Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu thịt

    Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu thịt

    Trong năm 2017, Việt Nam nhập tới 262.321 con trâu bò sống và gần 42.000 tấn thịt các loại (chủ yếu là thịt trâu bò có xương). Tổng số tiền chi để nhập khẩu thịt trâu bò trên 410 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng).

go top