Diễn Châu (Nghệ An) là một trong những huyện có diện tích lớn trồng lạc, đang bước vào thời điểm thu hoạch.
4-1-1.jpg

Vụ xuân 2018 toàn huyện trồng 2.620ha lạc. Năm nay thời tiết rất thuận lợi cho lạc phát triển, từ khi trồng đến lúc thu hoạch chỉ từ 110 - 120 ngày, so với các năm trước thu hoạch sớm hơn 10 - 20 ngày. Vụ này lạc được mùa, bà con nông dân rất phấn khởi. Đặc biệt ở một số xã có vùng đất cao, đất cát pha lạc cho năng suất cao như Diễn Thịnh, Diễn Thành, Diễn Lộc, Diễn Hùng, Diễn Hoàng.

Nông dân Lê Huy Thiện ở xã Diễn Lộc cho biết, năm nay lạc trồng vụ xuân cho củ rất nhiều, gia đình ông trồng 3 sào, năng suất đạt 3,8 - 4 tạ lạc tươi/sào, giá bán lạc tươi tại ruộng hiện tại 11.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí còn lãi 3,5 triệu đồng/sào (70 triệu đồng/ha).

Ước tính năng suất lạc bình quân toàn huyện đạt khoảng 1,8 tạ/sào (lạc khô), sản lượng trên 9.432 tấn, cao hơn nhiều so với các năm trước.
Theo Nông Nghiệp