Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NLS&TS) tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với UBND phường Thủy Biều tổ chức tổng kết và cấp giấy chứng nhận mô hình sản xuất thanh trà an toàn theo quy trình VietGAP cho các hộ tham gia mô hình.

5.jpg

Sau 4 tháng thực hiện, Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS phối hợp với đơn vị tư vấn, HTX Thủy Biều xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai mô hình tại vùng trồng thanh trà thuộc HTX Thủy Biều với sự tham gia của 43 hộ trên diện tích 8,7ha; HTX Thủy Biều tiến hành xây dựng cơ cấu tổ chức, hình thành bộ máy quản lý và vận hành quy trình VietGAP tại địa phương. Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS là đơn vị chịu trách nhiệm trao giấy chứng nhận VietGAP cho HTX Thủy Biều và các hộ tham gia mô hình.