GDP năm 2017 tăng cao (6,81%) là yếu tố tích cực khiến tổng thu ngân sách Nhà nước vượt gần 70.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra.

Đó là con số ấn tượng được Bộ Tài chính công bố vào chiều nay (31/12).
 
1_180076-1.jpg
 
Số liệu thống kê của Kho bạc cho thấy chỉ riêng Cục Thuế Hà Nội, thu ngân sách đạt gần 191.000 tỷ đồng, vượt dự toán pháp lệnh gần 2% nên đã góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành tài chính.

Việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay còn còn sự đóng góp tích cực của ngành hải quan. Trong bối cảnh thuế nhập khẩu bị cắt giảm mạnh theo các cam kết hội nhập nhưng ngành hải quan vấn thu đạt gần 297.000 tỷ đồng, vượt hơn 4,2% so với chỉ tiêu được giao, qua đó giúp cho Ngân sách Trung ương có thêm 12.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến đầu giờ chiều hôm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, vượt dự toán Quốc hội giao tới 5,4%.

Theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tổng thu ngân sách năm nay vượt chỉ tiêu pháp lệnh là nhờ sự đóng góp tích cực của khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc thanh tra kiểm tra cũng đã giúp tăng thu trên 17.000 tỷ đồng và giúp cho việc thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao.
 
Theo Soha