Cụ thể hóa Nghị quyết 32 của Quốc hội, Chính phủ đã có Quyết định 461/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Dĩ nhiên, đây sẽ là mục tiêu không phải dễ dàng. Cần giải quyết những “điểm nghẽn” nào để HTX vừa tăng được số lượng, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới...

NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) về những quan điểm, chiến lược cần tập trung tháo gỡ nhằm tạo sức bật cho kinh tế hợp tác trong giai đoạn tới.

5.jpg
Ông Lê Đức Thịnh

Ông Thịnh cho rằng, thời gian qua, kinh tế HTX nói chung và HTX nói riêng xét trên bình diện chung cả nước đã cơ bản có chuyển biến tích cực, thoát khỏi giai đoạn yếu kém kéo dài và đang mở rộng nhanh chóng về quy mô và số lượng. Dự kiến năm 2018, có thể có khoảng 2.000 HTX được thành lập mới.

Kinh tế hợp tác đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây, song không thể phủ nhận nhiều nơi HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cản trở. Theo ông, đâu là những nút thắt cơ bản cần tập trung tháo gỡ hiện nay?

Không chỉ riêng Việt Nam, mà bất kỳ nước nào, việc xây dựng tổ chức HTX cho nông dân trong giai đoạn đầu đang phát triển cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận những vấn đề vướng mắc trong xây dựng HTX tại nước ta trong thời gian gần đây đã được tháo gỡ do sự quan tâm của xã hội, tính tất yếu của nhu cầu phát triển HTX. Tuy vậy, một số vấn đề khó khăn trong xây dựng HTX có thể sẽ vẫn còn kéo dài. Trong đó, tôi cho rằng cần phải tập trung cho một số nút thắt cơ bản.

Một là cần tiếp tục tập trung để thay đổi nhận thức về HTX, nhận thức về bản chất HTX và nhận thức về cách làm, cách hỗ trợ và triển khai cơ chế chính sách dành cho HTX. Thời gian qua, Bộ NN-PTNT cũng đã tham mưu cho Chính phủ cần đẩy mạnh khâu tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về HTX, nhờ đó bức tranh nhận thức về HTX trên phạm vi cả nước nhìn chung đã được cải thiện khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận lớn cán bộ chưa hiểu được thấu đáo về bản chất của HTX, thậm chí có sự sai lệch trong nhận thức.

Sai lệch căn bản nhất, vẫn là về bản chất HTX. HTX là một tổ chức tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và lấy lợi ích xã viên làm thước đo cho sự thành công. Vì vậy, đánh giá một HTX thì đánh giá HTX ấy làm được những gì cho thành viên của mình, cho cộng đồng nông dân ở nông thôn. Bản chất ấy giúp cho HTX một mặt vẫn phải kinh doanh để tái đầu tư SX, mở rộng dịch vụ, cung cấp phúc lợi, lợi ích nhiều hơn cho xã viên, nhưng một mặt lại không được lấy lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu. Điều này khác với DN là chạy theo lợi nhuận và doanh số.

Nhận thức sai lệch phổ biến thứ hai, đó là vẫn có tư duy HTX là cánh tay của chính quyền ở cơ sở. Đây là một tư duy rất nguy hiểm, cản trở HTX và còn rơi rớt lại từ thời HTX tập trung bao cấp. HTX là tổ chức tự chủ, tự chịu trách nhiệm. HTX cần sự hỗ trợ của chính quyền, của chính sách, nhưng chính quyền lại phải không được can thiệp, làm thay công việc của HTX. Cần phải tôn trọng tuyệt đối nguyên tắc tự nguyện và tự chủ của HTX.

Theo Nông Nghiệp Việt Nam