Phòng Giáo dục quận huyện công khai đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực và cử cán bộ kiểm tra đột xuất.

2.jpg
Học sinh trung học tại TP HCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ngày 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu Phòng Giáo dục các quận huyện lên kế hoạch kiểm tra năm học mới theo hướng đổi mới nội dung, có chiều sâu, để kịp thời xử lý những bức xúc tại địa phương.

Ngoài kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình của thành phố giao, Phòng Giáo dục sẽ kiểm tra đột xuất những vấn đề nóng như dạy thêm học thêm, thu chi kinh phí đầu năm học, đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường.

Ngoài ra, công tác tuyển sinh, công khai, thi đua và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cũng được giám sát.

Các cơ sở dạy thêm, học thêm trong trường phải được cấp phép, dạy học ôn tập tách biệt với chương trình chính khoá. Học sinh tham gia lớp học thêm trên tinh thần tự nguyện, được quyền chọn lựa lớp theo trình độ, nguyện vọng.

 

Theo Vnexpress